// Parochiaal comité

Het parochiaal comité vergadert tweemaandelijks en is samengesteld uit de voorzitters en voorzitsters van de Tuiltse verenigingen en leden van het Dagelijks Bestuur van de vzw. Dit comité is enerzijds een overlegplatform waar de voorzitters en voorzitsters van de verscheidene Tuiltse verenigingen hun programma en de data van de samenkomsten van hun verenigingen op mekaar kunnen afstemmen. Anderzijds fungeert dit comité ook als adviesraad voor de beslissingen die genomen dienen te worden door de bestuursleden van de vzw.
Voorzitter: